بیمه درمان sos
آگهی بیمه

بیمه درمانی چیست؟

بیمه درمانی چیست؟

در پاسخ به اینکه بیمه درمانی چیست؟ باید گفت که بیمه درمانی بیمه ای است. که کل یا بخشی از خطر ابتلا به شخص را که متحمل هزینه های پزشکی است. پوشش می دهد و خطر را برای تعداد زیادی از افراد گسترش می دهد. با تخمین خطر کلی هزینه های مراقبت های بهداشتی و سیستم بهداشتی و درمانی بیش از استخر خطر ، یک بیمه گذار می تواند. یک ساختار مالی معمول مانند حق بیمه ماهانه یا مالیات حقوق و دستمزد را تهیه کند. تا بتواند برای پرداخت مزایای مراقبت های بهداشتی مندرج در بیمه ، هزینه ای را برای پرداخت هزینه های خدمات درمانی ارائه دهد. توافق این مزایا توسط یک سازمان مرکزی مانند آژانس دولتی ، مشاغل خصوصی یا نهاد غیر انتفاعی اداره می شود.

مطابق اعلام انجمن بیمه سلامت آمریكا ، بیمه درمانی به عنوان پوششی گفته می شود. كه پرداخت مزایا در نتیجه بیماری یا جراحت را فراهم می كند. این بیمه شامل خسارت ناشی از تصادف ، هزینه پزشکی ، معلولیت یا مرگ و میر تصادفی نیز می شود.

بیمه تکمیلی چیست؟

بیمه تکمیلی (Supplemental Insurance) نوعی تأمین مکمل و تبعی بیمه نامه اصلی است. و بیشتر در بیمه های عمر متداول است. به طور مثال بیمه گذار یا بیمه شده خود را در مثابل خطر فوت بیمه می کند. و علاوه بر آن در مقابل ریسک ازکارافتادگی دائم به هر علت (حادثه یا بیماری) یا پرداخت دو یا چند برابر سرمایه فوت براثر حادثه نیز خود را بیمه می کند.

در اینجا بیمه نامه اصلی همان بیمه نامه عمر است. و ریسک های اضافی یا تبعی آن شامل از کارافتادگی دائم و فوت براثر حادثه با دو یا چند برابر سرمایه اصلی است که بیمه تکمیلی گفته میشود.

بیمه تکمیلی هم در بیمه های عمر انفرادی و هم در بیمه های عمر جمعی متداول است.

از کار افتادگی دائمی

از کار افتادگی دائمی (Disablement, Disability) عبارت است از فقدان عضو یا از کارافتادن یا ناقص شدن عضوی از اعضای بدن انسان به نحوی که انجام کار و حرفه معمولیب شخص مصدوم ناممکن یا مشکل و یا جریان زندگی عادی او دچار اشکال و عذاب گردد. (مانند تصادف با اتومبیل و از دست دادن دست یا پا یا چشم یا حدوادث کارگاه و قطع انگشتان یا نابینا شدن شخص). از کارافتادگی دایم به حالتی گفته می شود. که بعد از سپری شدن مدت معینی دیگر امید و امکان بهبودی برای مصدوم از نظر پزشکی مقدور نباشد. و این حالت بعد از انجام معالجه های ممکن و اظهارنظر پزشک متخصص مشخص می شود.

از کار افتادگی دائمی کلی

از کار افتادگی دائمی کلی (Total Disablement) حالتی است که در آن چند عضو بدن در اثر حادثه از کار بیفتد. مانند قطع یا فلج دو دست یا دو پا یا نابینا شدن از دو چشم یا اختلال کلی مشاعر.

از کار افتادگی دائمی جزئی

از کار افتادگی دائمی جزئی (Partial Disablement) حالتی است که قسمتی از یک یا چند عضو بدن انسان براثر حادثه ناقص شود یا از کار بیفتد. مانند قطع یا فلج یک دست یا یک پا یا نابینا شدن از یک چشم.

بیمه درمانی عبارت است از

یک قرارداد بین یک شرکت بیمه sos یا خدمات درمانی و یک فرد یا حامی وی (به عنوان مثال یک کارفرما یا یک سازمان جامعه). این قرارداد می تواند. در مورد بیمه خصوصی قابل تمدید (به عنوان مثال سالانه ، ماهانه) باشد. ونوع و میزان هزینه های مراقبت های بهداشتی که توسط بیمه کننده خدمات درمانی پوشش داده می شود. بصورت کتبی ، در یک قرارداد عضو یا جزوه (اثبات پوشش) برای بیمه خصوصی یا در یک بیمه نامه ملی برای بیمه های عمومی مشخص شده است.
شرح تعهدات و حق بیمه ها به صورت مفصل اعلام میگردد در قرارداد. و در عین حال مراکز درمانی طرف قرارداد با sos نیز اعلام میگردد.

 

تصویر نویسنده
admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *