دستور نقشه تا جواز
پروانه ساخت,ساخت و ساز

دستور نقشه تا جواز

دستور نقشه

از لحاظ حقوقی دستور نقشه بالاترین مستندی است. که شهرداری در خصوص نحوه احداث بنا صادر می کند. و به خریدار توصیه می شود. که اگر تمایل به خرید ملک یا مشارکت دارد. حتما قرارداد را منوط به اخذ دستور نقشه جدید از شهرداری بنمایید.

دستور نقشه

مدارک لازم برای صدور دستور نقشه

مدارک لازم برای اخذ دستور نقشه عبارتند از:

اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت، اصل و تصویر وکالت نامه ، شناسنامه و کارت ملی وکیل در صورتی که وکیل مالک مراجعه نماید.

دستور نقشه و پروانه ساخت
فرم اطلاعات احداث بنا

اصل و تصویر سند مالکیت، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک، معرفی نامه رسمی با تعیین حدود اختیارات نماینده (در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد) ، الزامی می باشد. لازم به ذکر است، وکیل مالک در حقیقت به نمایندگی از وی اقدام می کند. این وکیل می تواند سازنده یا اشخاصی که خدمات اداری انجام می دهند، باشد.

دستور نقشه و جواز ساخت
اطلاعات برگ احداث بنا

اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی هستند، فیش آب ، برق ، گاز و تلفن اشاره کرد. لازم به ذکر است. کلیه مالکین و یا وکیل قانونی ایشان برای درخواست صدور پروانه ساخت باید حضور داشته باشند.

برگ دستور نقشه بنا
فرم احداث بنا

اصل و تصویر فیش نوسازی سال جاری ملک، اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت همراه با شناسنامه و کارت ملی وراث در صورت فوت مالک، نقشه یک دو هزارم وضع موجود که محل دقیق ملک توسط مالک یا وکیل قانونی ایشان بر روی آن مشخص باشد.

دستور نقشه احداث بنا
فرم اطلاعات احداث بنا

نیز برای دریافت دستور نقشه لازم است. توجه داشته باشید در امـلاک دارای اشکـال خـاص و یـا شیب های بسیـار تـنـد و یا بیش از ۳۰۰۰ مترمربع ، ارائه نقشه یک دو هزارم باید با تأیید مهندس مجری ذیصلاح انجام شود.همچنین در مورد املاکی که فاقد ساختمان هستند. ارائه نظریه کمیسیون ماده ۱۲ و یا گواهی عدم استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری امری الزامی و اجتناب ناپذیر است.

توضیحات و تعاریف مشخصات درج شده پس از صدور پروانه ساختمان

۱- شماره پرونده : شهرداری در تمام بخش هایش مثل اداره درآمد یا اداره نوسازی و غیره از کد شناسایی یا همان کد ملک و بلوک، ملک را شناسایی می کند. ولی در قسمت شهرسازی از شماره پرونده، ملک شناسایی می شود که اولین رقم از آن شماره منطقه های تهران است.

۲- تاریخ صدور دستور نقشه : که از این تاریخ به مدت ۶ ماه این دستور نقشه اعتبار دارد. در مواردی که قوانین شهرداری تغییر می کند برای اینکه قانون عطف به ماسبق نشود. معمولا تاریخ صدور دستور نقشه را ملاک عمل قرار می دهند.  اما در برخی موارد تاریخ درخواست (مورد شماره ۶) ملاک عمل است.
۳- کد شناسایی ملک : یا همان کد ملک و بلوک که می توان از طریق پلاک آبی ملک یا در نقشه تهران بنشانی (Tehran.ir) آن را بدست آورد و شهرداری از این طریق ملک را شناسایی خواهد کرد.
۴- پلاک ثبتی ملک : پلاک ثبتی را اداره ثبت صادر می کند و شماره پلاک ثبتی بر روی سند نوشته میشود. پلاک ثبتی شامل یک اصلی و یک فرعی می باشد.

دستور نقشه

عدم تایید استحکام بنا

استحکام بنا
استحکام بنا و جواز ساخت

۵- نوع درخواست : دراین قسمت نوع درخواست مشخص می شود که شامل انواع پروانه از قبیل تغییر نقشه، پروانه ساختمان، توسعه بنا، تخریب و نوسازی، اضافه اشکوب و تعمیرات اساسی است.

۶- تاریخ درخواست : تاریخی است که شما اقدام به درخواست دستور نقشه میکنید. در برخی موارد برای این که قانون عطف به ماسبق نشود این تاریخ را ملاک عمل قرار می دهند.

۷- نام متقاضی : نام درخواست کننده دستور نقشه که می تواند یکی از مالکین ملک باشد. و یا کسی که وکالت از مالک برای گرفتن دستور نقشه دارد. در پروانه ها نام تمامی مالکین به تفکیک درج میشود. ولی صرفا نام یک نفر به عنوان متقاضی قابل پذیرش است.

۸- ابعاد طبق سند : ابعادی که داخل سند ذکر شده است. به طور مثال در این دستور نقشه شمال به گذر ۴۰.۳۲ به این معنا است که شمال ملک با عرض ۴۰.۳۲ مجاور به گذر است. در املاکی که در شرایط فعلی به صورت دو یا چند آپارتمان هستند متراژ مندرج در صورتمجلس تفکیکی یا کروکی تفکیکی ملاک است.

احداث بنا

مراحل بعدی اخذ دستور نقشه

۹- ابعاد طبق وضع موجود : ابعادی که مامور بازدید بعد از بررسی ملک ثبت می کند.

۱۰- ابعاد گذر اصلاحی : ابعادی است که گذر بعد از اصلاحی باید داشته باشد.

۱۱- ابعاد باقی مانده پس از اصلاحی : ابعاد ملک پس از رعایت عقب نشینی های مندرج در دستور نقشه

۱۲- ابعاد دیگر : ابعادی که ملاک تراکم بر اساس آن تایید می شود.

۱۳- عرض گذر اصلاحی : لطفا مقاله انواع عقب نشینی (اصلاحی) را مطالعه فرمایید.

۱۴- توضیحات طرح تفصیلی بر و کف : توضیحاتی است که کارشناس بر و کف می دهد برای نحوه اصلاحی و استعلاماتی که صورت گرفته است.

۱۵- به موارد زیر تقسیم می شود که تعریف هر یک شرح داده شده است.

  • تعداد طبقات مجاز : تعداد طبقاتی که مجاز به ساخت می باشند.
  • محل احداث بنا : محل توده گذاری ملک را مشخص می کند.
  • پهنه : که در این دستور نقشه R122 است که شامل پهنه مسکونی می باشد.
  • حداکثر تراکم ساختمانی مجاز : ۷ طبقه ۶۰% می توانند بسازند که می شود ۴۲۰%
  • حداکثر پیشروی : در پیشروی R122 که پهنه عام تهران است ۶۰% طول بعلاوه ۲ متر است.
  • سطح اشغال : تعداد طبقه و درصد ساخت مشخص می شود که در دستو نقشه های جدید پهنه مسکونی شماره طبقه ، اولین طبقه مسکونی روی پیلوت محسوب می شود. ولی در پهنه M و S شماره طبقه ۰ طبقه همکف محسوب می گردد.
تصویر نویسنده
مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.